" PERTANDINGAN PUZZLE ONLINE”

Aktiviti terkini |10 April 2021

Tempat Aktiviti:
Pusat Internet Komuniti Felda Tenang

Tujuan :
• Memberi pendedahan kepada ahli-ahli tentang kepelbagaian aktiviti yang berfaedah menggunakan internet.
• Berkerjasama dalam melaksanakan sesuatu program serta mengeratkan lagi hubungan antara satu sama lain.
• Meningkatkan kemahiran berfikir dan menyelesaikan masalah.

Butir-butir berkaitan dengan aktiviti:
• Program diadakan melalui talian online.
• Aktiviti ini bermula pada pukul 10.00 pagi hingga 4.00 petang.
• Antara aktiviti Program yang diadakan adalah pertandingan puzzle.
• Program ini melibatkan ahli-ahli Pusat internet Komuniti Felda Tenang.
• Terdapat 3 sesi peserta menjawab puzzle. Peserta yang paling cepat menyiapkan puzzle dikira pemenang.

Butir-butir berkaitan dengan aktiviti:
• Melatih kemahiran berfikir dan menyelesaikan masalah.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :