" ULANGKAJI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI”

Aktiviti terkini |30 Januari 2021

Tempat Aktiviti:
Kuiz Dalam Talian ( Kahoot.IT)

Tujuan :
• Memberi pendedahan kepada ahli-ahli tentang kegunaan dan fungsi perkakasan Komputer.
• Berkerjasama dalam melaksanakan sesuatu program serta mengeratkan lagi hubungan antara satu sama lain.
• Meningkatkan kesedaran dalam kalangan ahli-ahli pusat internet dalam mengenal perkakasan Komputer.

Butir-butir berkaitan dengan aktiviti:
• Program diadakan melalui talian online. Laman web akan dikongsi kepada ahli Pusat Internet Felda Tenang.
• Aktiviti ini bermula pada pukul 11.15 pagi hingga 6.00 petang.
• Antara aktiviti Program yang diadakan adalah mengenal perkakasan teknologi maklumat.
• Program ini melibatkan ahli-ahli Pusat internet Felda Tenang.
• Setiap kali selepas soalan dijawab, nama 15 ahli dengan markah paling tinggi akan dipaparkan.

Butir-butir berkaitan dengan aktiviti:
• Ahli dikehendaki menjawab soalan mereka samada di PC/laptop/smartphone/tablet masing-masing. Jadi, mereka akan terlibat secara aktif dan menjadikan ia lebih menarik.
• Boleh diakses di mana-mana sahaja selagi ada capaian internet.
• Menaikkan semangat mereka untuk memperbaiki kedudukan.
• Menawarkan khidmat percuma kepada ahlinya untuk menghasilkan ujian dalam talian dalam bentuk permainan.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :