" PENYEBARAN MAKLUMAT PALSU”

Aktiviti terkini |11 Jun 2021

Tempat Aktiviti:
Page Pusat Internet Komuniti Felda Tenang

Tujuan :
• Memberi pendedahan kepada ahli-ahli tentang advokasi Klik Dengan Bijak – Penyebaran Maklumat Palsu.
• Memberi kesedaran kepada ahli-ahli Pusat Internet Felda Tenang & pengikut page Pusat Internet Komuniti Felda Tenang tentang Penyebaran Maklumat Palsu.

Butir-butir berkaitan dengan aktiviti:
• Program diadakan melalui talian online.
• Antara aktiviti Program yang diadakan adalah adalah untuk meningkatkan kesedaran tentang Penyebaran Maklumat Palsu.
• Program ini melibatkan pengikut – pengikut Facebook Page Pusat Internet Komuniti Felda Tenang.

Butir-butir berkaitan dengan aktiviti:
• Boleh diakses di mana-mana sahaja selagi ada capaian internet.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :